Pengumuman

03/04/19

Pengumuman Pemenang TurnOver Bulanan

Nama Pemenang : Turn Over : Hadiah Pemenang :

MARXXXX 11,878,555,432.12 1 unit Apple iphone 8/256GB
KALEXXXX 7,666,457,123.35 1 unit Apple Iphone 7/256GB
FAHIXXXX 3,777,617,636.47 1 unit Apple Iphone 6s/16GB
SAMPXXXX 290,187,331.96 Rp375,000.00
JUMEXXXX 254,000,956.54 Rp375,000.00
ADIDXXXX 216,016,937.00 Rp150,000.00
KHAEXXXX 204,405,570.73 Rp150,000.00
WINXXX 176,305,231.36 Rp150,000.00
KEBXXXX 124,836,726.33 Rp150,000.00
KULXXXX 107,583,558.99 Rp150,000.00
SOBRXXXX 72,352,740.62 Rp50,000.00
RAVKXXXX 54,339,806.83 Rp50,000.00
WELXXXX 46,497,419.91 Rp40,000.00
KUE0XXXX 45,967,214.64 Rp40,000.00
DEBXXXX 45,482,276.43 Rp40,000.00
MAMAXXXX 43,519,177.25 Rp40,000.00
WINXXX 40,944,642.01 Rp40,000.00
CIHUXXXX 39,689,987.73 Rp30,000.00
MANXXXX 38,821,079.00 Rp30,000.00
LUKMAXXXX 32,893,819.16 Rp30,000.00
GEBXXXX 32,800,910.23 Rp30,000.00
SINXXXX 28,112,930.23 Rp20,000.00
AKHMXXXX 27,624,153.56 Rp20,000.00
ANGXXXX 26,660,112.93 Rp20,000.00
RYAXXXXX 24,025,772.96 Rp20,000.00
ZXCXXXX 23,977,435.00 Rp20,000.00
SINAXXXX 22,880,538.37 Rp20,000.00
IKANXXXX 22,315,514.40 Rp20,000.00
AAXXXX 21,145,250.95 Rp20,000.00
LAXXX 20,615,155.58 Rp20,000.00
AKMAXXX 19,323,622.47 Rp10,000.00
BENAXXX 18,832,235.67 Rp10,000.00
NUNUXXXX 17,603,794.54 Rp10,000.00
KIHOXXXX 17,409,004.70 Rp10,000.00
CHUXXXX 17,129,536.00 Rp10,000.00
R1XXXX 17,119,154.57 Rp10,000.00
SIUNTXXXX 16,208,802.99 Rp10,000.00
K4WXXXX 15,856,290.57 Rp10,000.00
SINTAXXXX 15,689,314.72 Rp10,000.00
BRADEXXX 15,463,045.08 Rp10,000.00
CAPLAXXX 15,070,266.67 Rp10,000.00
WANXXXX 14,642,753.77 Rp10,000.00
GOY71XXXX 14,328,571.19 Rp10,000.00
MOOXXX 14,071,137.00 Rp10,000.00
AAYXXX 11,750,156.65 Rp10,000.00
MS2XXX 11,723,174.87 Rp10,000.00
WINXXX 11,214,017.47 Rp10,000.00
WAOXXX 10,478,154.61 Rp10,000.00
YULIXXX 10,106,057.54 Rp10,000.00
WDTXXX 10,054,533.66 Rp10,000.00
B470LXXX 9,483,070.99 Rp5,000.00
HAXXX 9,391,590.57 Rp5,000.00
CIHUY1XXX 8,934,312.71 Rp5,000.00
BHOTXXXX 8,725,797.64 Rp5,000.00
JIBRUXXXX 8,498,513.73 Rp5,000.00
DEBIXXX 8,377,379.69 Rp5,000.00
NEHAXXX 8,204,264.86 Rp5,000.00
ADXXX 8,013,284.63 Rp5,000.00
OSIEXXX 7,686,746.04 Rp5,000.00
DOOXXX 7,133,728.33 Rp5,000.00
PENGXXX 7,049,404.22 Rp5,000.00
CRAXXX 6,983,058.14 Rp5,000.00
HOKXXXX 6,485,878.64 Rp5,000.00
CMAXXX 6,440,597.30 Rp5,000.00
BERKAHXXX 5,970,652.00 Rp5,000.00
PASSXXX 5,261,438.30 Rp5,000.00
THE_XXX 5,172,902.00 Rp5,000.00